[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย หมู่ที่ 3 บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 เบอร์โทรศัพท์ 043-500084
 

ทำเนียบบุคลากร
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย

 
นายสุวิทย์  มณีวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

 


นายสุพัฒน์  โพธิคลัง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ


 นางประคอง ขันโมลี
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษนางสำเนียง ไชยยงค์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ


นางทัศนีย์ สิทธิจันทร์
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ


นางขันทอง โพธิคลัง
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ


นายมาด บุญภา
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษนางกาญจนา ไชยโย
ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ

 

 


 

          

            
     นางสาวภคมน มูลกิตติชัยกุล
  ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ

 
นายทัญญู ทรงงาม
ตำแหน่ง ครู คศ. ๑

 

                            
                  นางสาวกมลกาญจน์  ศรีประสาร
                            ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

                     
นางสาวอรัญญา วิเศษวงษา

ตำแหน่ง ครูชำนาญการ

           

                   

                

                   
          นางอนงค์ โทขัน
          ตำแหน่ง ครู คศ. ๑  

                            
  นางวิไรวรรณ รสชา
  ตำแหน่ง ครู คศ. ๑

  

 

  
นางสาวจุไรวรรณ เสรีเรืองยุทธ
ตำแหน่ง ครู คศ.๑

              


นายประกาศิต มณีวรรณ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 


นางสาวศิริพร สระแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานราชการ

 

                          
                    นายธีระพล เมืองวงษ์
                      ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กเรียนร่วม

                         
                   นางไข่ขัวญ เดชวิทยาคูณ
               ตำแหน่ง ครูต้นกล้าอาชีพ

 เข้าชม : 1091
 
 
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านดอนสัมพันธ์   ตำบลท่าหาดยาว  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-500084 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   Channarong   Version 2.05 :: Edit by Heronoi