[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย หมู่ที่ 3 บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 เบอร์โทรศัพท์ 043-500084
 
การศึกษาขั้นพื้นฐานสภาพปัจจุบัน

                โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๓   ตำบลท่าหาดยาว    อำเภอโพนทราย   จังหวัดร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์   ๔๕๒๔๐   โทรศัพท์   ๐-๔๓๐- ๐๐๐๘๔   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต ๒   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน       กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๑  ปัจจุบันเปิดสอนระดับ ก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีพื้นที่เขตบริการ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่ที่ ๑   ๒   ๓   ๕ และหมู่ที่ ๙ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบัน  นายสุวิทย์   มณีวรรณ   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐาน

๒.๑  ข้อมูลบุคลากร     ณ   วันที่  ๑๐   เดือนมิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้


 เข้าชม : 732
 
 
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านดอนสัมพันธ์   ตำบลท่าหาดยาว  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-500084 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   Channarong   Version 2.05 :: Edit by Heronoi