[x] ปิดหน้าต่างนี้
 


ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย หมู่ที่ 3 บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 เบอร์โทรศัพท์ 043-500084
 

  

  

5 / ก.ค. / 2560 : ข่าวเด่น
วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย
เนื่องในวัน "คล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย" โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง,โรงเรียนบ้านโพนทอง และโรงเรียนบ้านหนองพลับ ได้จัดกิจกรรม สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ ณ สนามโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ต.ท่าหาดยาว
26 / มิ.ย. / 2560 : กิจกรรมนักเรียน
วัน "รำลึกสุนทรภู่" และ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปี เป็นวัน "รำลึกสุนทรภู่" และ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก" โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด มีการจัดนิทัศการเกี่ยวกับสุนทรภู่ และมีการแสดงต่างๆของนักเรียน
26 / มิ.ย. / 2560 : ข่าวเด่น
โรงเรียนดอนโมงได้ทำการเทปูนหล่อพระพุทธรูป
เมื่อวันเสาร์ ที่ 24 มิถุนายน 2560 โรงเรียนดอนโมงได้ทำการเทปูนหล่อพระพุทธรูป บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียน ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหลายฝ่าย และมีผู้ร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก
21 / ก.พ. / 2560 : ข่าวเด่น
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่
เมื่อวันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วน้อย ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านหมากยาง และโรงเรียนบ้านหนองพลับ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ แลบบูรณาการภายในวันเดียว ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม
13 / ก.พ. / 2560 : ข่าวเด่น
วันมาฆบูชา
เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย จัดกิจกรรม วันมาฆบูชา โดยมีนายสุวิทย์ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ
30 / ธ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
"พนมไพรเกมส์'59"
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย คว้าแชมป์ฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และเหรียนทองจากการแข่งขันกรีฑาวิ่งผลัด4x100 เมตร หญิงรุ่งอายุไม่เกิน 14 ปี เหรียญเงิน จากกีฬาเปตองประเถททีมรุ่งอายุไม่เกิน 12 ปี และเหรียญทองแดงจากกีฬาเซปรักตะกร้อชายรุ่นอายุไม
25 / ก.ค. / 2559 : กิจกรรมนักเรียน
Best Practice โครงการ 1 ห้องเรียน 1อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์
โครงการ 1 ห้องเรียน 1อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ซึ่งถือเป็นBest Practice ของโรงเรียน เรื่อง "น้ำชาเย็น ชาเขียว สูตรดอนโมงฯ"
9 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวเด่น
กิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2559. โดยมี ผอ.สุวิทย์มณีวรรณ เป็นประธานในพิธี และผู้ได้รับการเลือกตั้งฝก้เป็นประธานนักเรียนประจำปีนี้คือ เด็ก
17 / พ.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2559
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา2559 ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เพื่อความ สร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ โรงเรียนกับผู้ปกครอง. ในการจัดการศึกษาร่วมกัน โดยผู้อำนวยการสุวิทย์ มณีวรรณ ผู้อ
11 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบใบประกาศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา
พิธีมอบใบประกาศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
21 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศึกษาดูงาน "นักเรียนอ่านออกเขียนได้100% "
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มสามขาท่าหาดยาว ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน "นักเรียนอ่านออกเขียนได้100% " ที่โรงเรียนโพนแดง และโรงเรียนนาแพงโคกน้ำสร้าง จังหวัดมุกดาหาร
21 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนมี่สำเร็จปีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2559 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนมี่สำเร็จปีการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ บรรยากาศ้ป็นไปด้วยความอบอุ่น
9 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา2559
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย โดยผู้อำนวยการสุวิทย์ มณีวรรณ ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนในปีการศึกษา2559 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดี พร้อมกับแนะนำบุ
8 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปรที่3 อ่านออก100%
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม2559 ผู้อำนวยการสุวิทย์ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ได้นำคณะครูไปศึกษาดูงาน "นักเรียนชั้นอนุบาล1-ชั้นประถมศึกษาปรที่3 อ่านออก100%" ที่โรงเรียนบ้านหนองจานอ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
8 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อเสนอนโยบายการรับนักเรียนก่อนปฐมวัยเข้าเรียนต่อในระดับปฐมวัย ประจำปรการศึกษา2559
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองเพื่อเสนอนโยบายการรับนักเรียนก่อนปฐมวัยเข้าเรียนต่อในระดับปฐมวัย ประจำปรการศึกษา2559
3 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข่าค่ายลูกเสือสำรอง
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูม่วงน้อย ได้จัดกิจกรรมเข่าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
29 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-นารี ประจำปีการศึกษา2558
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูนม่วงน้อย จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-นารี ประจำปีการศึกษา2558 ณ ค่ายลูกเสือจิระนนท์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่ 6-7กุมภาพันธ์ 2559
11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวเด่น
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย โดยนายสุวิทย์ มณีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล โดยมี สจ.ประไพ ศรีสัจจา เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้กับเด็กๆ พร้อมกับ
14 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์อ.โพนทราย 2558
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์ อำเภอโพนทราย ประจำปี 2558 โดยมีนายสมชาย จิรวรรณาภรณ์ นายอำเภอโพนทราย เป็นประธานในพิธี นักกีฬาวิ่งคบเพลิง ผอ.สุวิทย์ มณีวรรณ ผู้อ
14 / มี.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นำนักเรียนสู่แหล่งการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2557
คณะครูโรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่งน้อย ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สู่แหล่งการเรียนรู้ วัดป่าหลักร้อย วัดหลวงพ่อโต และวนอุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ที่จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเป็นการศึกษาหาความรู้นอกสถานที่

กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 ->
<< 1 2 3 >>


 
โรงเรียนดอนโมงสัมพันธ์ปลาคูณม่วงน้อย
หมู่ที่ 3 บ้านดอนสัมพันธ์   ตำบลท่าหาดยาว  อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240
เบอร์โทรศัพท์ 043-500084 
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   Channarong   Version 2.05 :: Edit by Heronoi